Thứ Hai, 28/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Viện Kiểm sát nhân dân

  • Hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra, truy tố đối với tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

    Tạp chí CSND - Trên cơ sở quy định của pháp luật về hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) trong giai đoạn điều tra, truy tố đối với tội phạm về tham nhũng, bài viết tập trung phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của VKSND trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố đối với tội phạm về tham nhũng. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra, truy tố đối với tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

  • Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ lấy lời khai, hỏi cung, phúc cung - Đòi hỏi cấp thiết trong tình hình hiện nay

    Tạp chí CSND - Hà Nội là Thủ đô của cả nước, bên cạnh sự phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội thì tình hình an ninh trật tự và tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đòi hỏi các cơ quan bảo vệ pháp luật trong đó có Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội phải nâng cao trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Trong hoạt động tư pháp, kỹ năng lấy lời khai, hỏi cung, phúc cung có vai trò vô cùng quan trọng, giúp làm rõ được tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, hành vi phạm tội cũng như vai trò của từng bị can trong vụ án có đồng phạm; nhằm tạo điều kiện điều tra mở rộng vụ án, phòng, ngừa ngăn chặn tội phạm... Do đó, đạo tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ lấy lời khai, hỏi cung, phúc cung là đòi hỏi cấp thiết trong tình hình hiện nay.

1

TẠP CHÍ IN