Thứ Năm, 6/8/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

dân tộc thiểu số

  • Công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

    Tạp chí CSND - Ngày 25/9/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về “Công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi”. Đến dự Hội thảo có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân một số địa bàn trọng điểm; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị có liên quan...

  • Công tác vận đồng quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vùng dân tộc thiểu số

    Tạp chí CSND - Vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT là một biện pháp công tác cơ bản của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSGT nói riêng. Để thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT trong vùng dân tộc thiểu số, thời gian tới lực lượng CSGT cần tập trung vào các nhiệm vụ sau: phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban ATGT Quốc gia về bảo đảm TTATGT, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm TTATGT trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số…  

1

TẠP CHÍ IN