Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

tội phạm môi trường

  • Lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sa Văn Na Khết nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào phát huy đơn vị chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm phạm luật về môi trường

    Tạp chí CSND - Để chủ động làm tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sa Văn Na Khết, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, dự báo, phân tích các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường sát với thực tiễn, giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, khôn để phát sinh các vấn đề phức tạp. Trong thời giai tới, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sa Văn Na Khết cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản và tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.  

  • Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

    Tạp chí CSND - An toàn thực phẩm vai trò, ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đảm bảo và cải thiện sức khỏe con người, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của giống nòi dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay con người đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ “thực phẩm bẩn”, thực phẩm không đảm bảo về chất lượng, độ an toàn trong sản xuất, chế biến. An toàn thực phẩm đang trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội khi ngày càng có nhiều người mắc bệnh do sử dụng “thực phẩm bẩn”, thực phẩm kém chất lượng.

  • Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 (Cụm 32 tỉnh, thành phố phía Nam)

    Tạp chí CSND - Ngày 19/7/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 (Cụm 32 tỉnh, thành phố phía Nam) nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát Môi trường từ đầu năm đến nay và công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2017, đảm bảo hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Môi trường trong năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý - Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường, chủ trì Hội nghị.

1

TẠP CHÍ IN