Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

quản lý nhà nước

  • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn hiện nay

    Tạp chí CSND - Phòng cháy, chữa cháy là một trong những lĩnh vực Nhà nước giao cho Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trực tiếp quản lý, bởi vì đây là lĩnh vực thuộc về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội liên quan đến an toàn sinh mạng của con người, an toàn tài sản của Nhà nước, của doanh nghiệp, của cá nhân. 

  • Phòng chống tham nhũng nhìn từ góc độ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và quản lý nhà nước về kinh tế

    Tạp chí CSND - Tham nhũng gắn liền với sự tồn tại của Nhà nước và cũng như tệ quan liêu, tham nhũng là căn bệnh đồng hành đặc trưng của mọi Nhà nước, đó là biểu hiện của sự “tha hoá quyền lực của Nhà nước” như nhà luật học S.I.Montesquiers đã chỉ rõ: “Mọi người có quyền lực đều có khuynh hướng lạm dụng nó, hình thức và nội dung tham nhũng thay đổi theo bối cảnh kinh tế, chính trị xã hội, phụ thuộc vào mối quan hệ giữa sự quan tâm của xã hội đối với vấn đề tham nhũng và nền dân chủ”.

  • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

    Tạp chí CSND - Công tác thanh tra, xử lý vi phạm về TTATGT ĐTNĐ đã được các lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên, hiệu quả; trật tự, kỷ cương của hoạt động GTĐTNĐ dần được thiết lập ổn định; các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATGT đường thủy được giải quyết. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý TTATGT trên đường thủy vẫn còn tồn tại một số hạn chế...

1

TẠP CHÍ IN