Thứ Ba, 22/5/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

quốc tế

  • Hội thảo Khoa học quốc tế: Đào tạo Cảnh sát trong bối cảnh mới - Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế

    Tạp chí CSND - Nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những thành tựu trong công tác giáo dục - đào tạo và đối ngoại, hợp tác quốc tế của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) trong 50 năm qua, ngày 15/5/2018, Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo Cảnh sát trong bối cảnh mới - kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế” dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND.

  • Vai trò của luật hình sự quốc tế trong việc bảo vệ quyền con người

    "...luật hình sự quốc tế là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế ghi nhận những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho các lợi ích chung của cộng đồng quốc tế là các tội phạm quốc tế (và tội phạm có tính chất quốc tế - tội phạm xuyên quốc gia), đồng thời quy định hệ thống hình phạt và các chế định pháp lý có thể được áp dụng đối với những chủ thể vi phạm..."

1

TẠP CHÍ IN