Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

cách mạng 4.0

  • Giới thiệu sách: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

    Tạp chí CSND - Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư là kỷ nguyên công nghiệp lớn lần thứ tư kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên từ thế kỷ XVIII. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể được mô tả như là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong linh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp. Trung tâm đến cuộc cách mạng này đang nổi lên những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự lái, công nghệ in 3D, và công nghệ nano,công nghệ sinh học, Internet vạn vật, in 3D, và xe tự lái.

  • Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường Công an nhân dân thời kì Cách mạng Công nghiệp 4.0

    Tạp chí CSND - Ngày 04/5/2018, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Hội thảo khoa học: “Dạy và học ngoại ngữ trong các trường Công an nhân dân (CAND) thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0”. Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo.

  • Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân

    Ngày 3/10/2017, Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp truyền đạt về chuyên đề "Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ IV (4.0); an ninh phi truyền thống; yêu cầu đổi mới công tác giáo dục đào tạo góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn hiện nay" cho các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý nhà trường năm 2017 do Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức.

1

TẠP CHÍ IN