Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

CAND

 • Những thông tin mới nhất về tuyển sinh vào các trường CAND năm 2017

  Tạp chí CSND - Ngay sau hội nghị triển khai công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2017 được Bộ Công an tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo Bộ Công an đã thông qua hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân 2017 với nhiều điểm mới được thí sinh đặc biệt quan tâm.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

  Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, luôn chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

 • Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới

  Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn và bước sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi rất cơ bản, cách mạng nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội, ý đồ chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đang gia tăng; quá trình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục phát sinh nhiều phức tạp, tác động trực tiếp và làm cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng nặng nề hơn.

 • Sáu điều Bác dạy - Di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

  Sáu mươi năm qua, những điều Bác dạy về tư cách người Công an vẫn còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng suốt đời vì dân, vì nước.

 • Sáu mươi năm rèn luyện tư cách người Công an cách mạng

  Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là những phẩm chất cơ bản, chuẩn mực đạo đức, phong cách, thái độ đối nhân xử thế mà mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND phải ra sức phấn đấu, rèn luyện trong suốt cuộc đời hoạt động của mình. Đó cũng là mục tiêu, phương hướng xây dựng lực lượng CAND Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

1 2

TẠP CHÍ IN