Thứ Sáu, 14/12/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

viện KHHS

  • Học viện CSND và Viện Khoa học hình sự đẩy mạnh hoạt động hợp tác

    Nhằm đẩy mạnh quan hệ phối hợp giữa Học viện CSND và Viện Khoa học hình sự (KHHS), ngày 07/11/2017, Học viện CSND và Viện KHHS đã phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trang bị phương tiện kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

1

TẠP CHÍ IN