Thứ Sáu, 25/5/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

nghiệp vụ

  • Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát

    Tạp chí CSND - Trong thời gian vừa qua cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân được nâng cao thì tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự hàng năm có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn còn cao, phương thức thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi xảo quyệt, tính chất hậu quả gây ra cho xã hội lớn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

  • Bế giảng Lớp bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an năm 2016

    Tạp chí CSND - Ngày 01/12/2017, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ Công an nhân dân (CAND) năm 2016 cho cán bộ tốt nghiệp cao đẳng, đại học ngành ngoài hiện đang công tác tại các học viện, nhà trường CAND khu vực phía Bắc.

  • Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

    Tạp chí CSND - Ngày 07/11/2017, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tham mưu Cảnh sát cho cán bộ của Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào.

1

TẠP CHÍ IN