Thứ Năm, 17/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

luật tín ngưỡng

  • Đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đi vào cuộc sống

    Ngày 27/11/2017, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc.

1

TẠP CHÍ IN