Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

xâm phạm trật tự quản lý hành chính

  • Bàn về những điểm mới trong Chương các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính quy định tại Chương XII Bộ luật Hình sự năm 2015

    Tạp chí CSND - Thực hiện mục tiêu về cải cách tư pháp của Bộ chính trị và của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, trong thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của đất nước. Năm 2013, Quốc hội đã thông qua bản hiến pháp thứ sáu, bản hiến pháp trong thời kỳ đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đât nước, với nhiều quy định tiến bộ, bản hiến pháp với tư cách là đạo luật “mẹ” đã tạo điều kiện để Quốc hội thông qua những bộ luật khác quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới hiện nay, trong đó có Bộ luật Hình sự năm 2015.

1

TẠP CHÍ IN