Thứ Năm, 18/7/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

xử lý vi phạm

  • Hoàn thiện quy định về việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật XLVPHC

    Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, mà theo đó, có quy định về áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Luật Phòng, chống ma túy (viết tắt Luật PCMT) năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) cũng có quy định về việc đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc. Ngày 20/01/2014 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

1

TẠP CHÍ IN