Thứ Sáu, 3/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

tình hình cháy

  • Tình hình cháy, nổ ở Việt Nam trong những năm gần đây và một số giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn

    Tạp chí CSND - Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, trên cả nước ngày càng xuất hiện nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các khu kinh tế tập trung với quy mô ngày càng lớn, dây truyền công nghệ ngày càng hiện đại, đắt tiền, khối lượng hàng hóa, vật tư của các cơ sở tập trung ngày càng nhiều. Tính chất cháy, nổ của nhiều thiết bị, dây truyền công nghệ, vật liệu mới cũng phức tạp và nguy hiểm hơn trước. 

1

TẠP CHÍ IN