Thứ Tư, 8/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

vì cộng đồng

  • Đoàn viên thanh niên Học viện CSND thắp sáng ngon lửa truyền thống anh hùng

    Tạp chí CSND - Trong những năm qua, hơn 6.000 đoàn viên, thanh niên của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã ra sức thi đua học tập và rèn luyện, lập nhiều thành tích trên tất cả các mặt công tác, góp phần xứng đáng vào những thành tích chung của Học viện trong gần 50 năm xây dựng và trưởng thành.

1

TẠP CHÍ IN