Thứ Bảy, 30/5/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

phong trào thanh niên

  • CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN - CHẶNG ĐƯỜNG MỘT NĂM NHÌN LẠI

    Tạp chí CSND - Bàn về vai trò của thanh niên trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Thanh niên là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới”, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Học tập và phát huy tích cực lời dạy của Bác, trong suốt năm qua, Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã không ngừng nỗ lực trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào thành tích chung của ngôi trường anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

1

TẠP CHÍ IN