Thứ Ba, 22/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

phòng thực hành

  • Giải pháp quản lý phòng thực hành máy tính hiệu quả phục vụ công tác giảng dạy và học tập

    Tạp chí CSND - Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển của đất nước, giáo dục đại học nước ta đã có những bước đổi mới khá toàn diện trên nhiều mặt, đã tạo ra một diện mạo mới cho giáo dục nước nhà. Chúng ta đang cùng với nhân loại ở trong thời đại công nghệ thông tin của nền văn minh tri thức. Với những bước phát triển như vũ bão, công nghệ thông tin, các kỹ thuật máy vi tính, các phần mềm đã và đang được ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực trong xã hội, làm nên những biến đổi lớn lao của bộ mặt thế giới, ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc ứng dụng các kỹ thuật máy vi tính, các phần mềm hỗ trợ dạy học vào công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập đã mang lại hiệu quả rất to lớn.

1

TẠP CHÍ IN