Thứ Ba, 22/5/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

đào tạo Cảnh sát

  • Hội thảo Khoa học quốc tế: Đào tạo Cảnh sát trong bối cảnh mới - Kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế

    Tạp chí CSND - Nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những thành tựu trong công tác giáo dục - đào tạo và đối ngoại, hợp tác quốc tế của Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) trong 50 năm qua, ngày 15/5/2018, Học viện CSND tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo Cảnh sát trong bối cảnh mới - kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế” dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND.

1

TẠP CHÍ IN