Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

bổ sung

 • Giới thiệu cuốn sách: "Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự" (BLHS được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

  Tạp chí CSND - Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có nhiều điểm mới so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Lần pháp điển này được sửa đổi mang tính toàn diện, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, kế thừa, phát triển các quy định còn phù hợp của Bộ luật Hình sự cũ; bổ sung những quy định mới để giải quyết những vướng mắc, bất cập đang đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, các quy định trong Bộ luật Hình sự năm hiện hành còn thể hiện sự đổi mới quan niệm về tội phạm và hình phạt, về cơ sở của trách nhiệm hình sự, về chính sách xử lý đối với một số loại tội phạm và loại chủ thể phạm tội đồng thời nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến phòng, chống tội phạm.

 • Một số góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

  Tạp chí CSND - Sau khi Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ hai thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban tư pháp (UBTP) đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan tiến hành nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Luật. Đến nay, dự thảo Luật đã được rà soát toàn bộ và tiến hành sửa đổi, bổ sung 167 điều luật (Chính phủ trình sửa đổi 141 điều), so với dự thảo Luật Chính phủ trình thì Ủy ban tư pháp đề nghị bổ sung sửa đổi thêm 26 điều (trong đó giữ nguyên phương án Chính phủ trình của 35 điều; chỉnh lý lại các điều Chính phủ trình 106 điều và sửa đổi, bổ sung thêm 26 điều). 

 • Một số vấn đề chung về tổng hợp hình phạt theo quy định của Bộ luật hình sự

  Theo nguyên tắc của Luật hình sự thì một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội và được BLHS quy định là tội phạm thì phải chịu hình phạt. Người bị nhiều tội sẽ bị tuyên nhiều hình phạt. Về mặt lý luận cũng như thực tiễn cho thấy, không phải người phạm nhiều tội nào cũng bị phát hiện và đem đưa ra xét xử cùng một lúc. Có trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi phạm tội bị phát hiện và đưa ra xét xử cùng một lần và bị Tòa án tuyên nhiều hình phạt (trường hợp phạm nhiều tội). 

 • Một số vấn đề về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội nhiều lần” trong Bộ luật Hình sự

  Theo Điều 45 Bộ luật Hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sau đây viết tắt là BLHS), một trong những căn cứ để Tòa án quyết định hình phạt là xem xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

1

TẠP CHÍ IN