Thứ Năm, 13/12/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

quản lý hồ sơ

  • Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát

    Tạp chí CSND - Trong thời gian vừa qua cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân được nâng cao thì tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự hàng năm có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ lệ cao, phương thức thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi xảo quyệt, tính chất hậu quả gây ra cho xã hội lớn ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

1

TẠP CHÍ IN