Thứ Hai, 25/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

gây rối trật tự

  • Vạch trần âm mưu kích động gây rối nhằm phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân

    Với thủ đoạn lấy cớ phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, các phần tử phản động đã câu kết với một số đối tượng bất hảo, kích động, xúi giục, lôi kéo nhiều người dân tham gia gây rối, hủy hoại tài sản công, phá rối an ninh - trật tự, gây hậu quả nghiêm trọng tại thành phố Phan Thiết và huyện Tuy Phong (Bình Thuận)... 

1

TẠP CHÍ IN