Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Lãnh đạo/chỉ huy/Công an nhân dân/Học viện Cảnh sát nhân dân

  • Giới thiệu giáo trình: “Lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân”

    Tạp chí CSND - Giáo trình do TS. Vũ Khắc Tiệp (chủ biên) và tập thể tác giả cùng tham gia biên soạn. Giáo trình hoàn thành và được ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-T32-NCKH, ngày 04/01/2017 của Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; được in, xuất bản tháng 02 năm 2017 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện Cảnh sát nhân dân​.  

1

TẠP CHÍ IN