Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Quản lý trật tự công cộng/quản lý hành chính/Cảnh sát quản lý hành chính

  • Giới thiệu giáo trình: “Quản lý trật tự công cộng”

    Tạp chí CSND - Giáo trình do TS. Hoàng Ngọc Bình và TS. Phạm Văn Minh (chủ biên) và tập thể tác giả cùng tham gia biên soạn. Giáo trình được hoàn thành, in, xuất bản tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện CSND.

1

TẠP CHÍ IN