Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Quản lý hành chính/kỹ thuật nghiệp vụ

  • Giới thiệu Giáo trình: “Quản lý hành chính nhà nước và Kỹ thuật nghiệp vụ hành chính”

    Tạp chí CSND - Giáo trình: “Quản lý hành chính nhà nước và Kỹ thuật nghiệp vụ hành chính”, được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo, đã được Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phê duyệt. Giáo trình phục vụ cho hoạt động giảng dạy - học tập của giảng viên và học viên chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, hệ Vừa làm vừa học, tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Giáo trình do PGS.TS Trần Hải Âu và TS. Hồ Đăng Dự (chủ biên) và tập thể tác giả cùng tham gia biên soạn.

1

TẠP CHÍ IN