Thứ Hai, 28/9/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Chính phủ

  • Tinh gọn bộ máy phải có sự ‘hy sinh’

    Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an cho rằng, việc ban hành và công bố Nghị định 01 là "bước tiến quan trọng" trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tinh giản bộ máy…

1

TẠP CHÍ IN