Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

phòng ngừa tội phạm

  • Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong tình hình mới

    Tạp chí CSND - Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy là một nội dung quan trọng trong công tác vận động nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn tình hình công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa tội phạm ma túy tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

  • Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Điện Biên

    Tạp chí CSND - Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trong cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng đang diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt để phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng. Hậu quả do tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng gây ra hết sức nghiêm trọng. Tình trạng nêu trên do một số nguyên nhân, điều kiện cụ thể và cần phải có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Điện Biên.

  • Phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em - một số vấn đề lý luận

    Tạp chí CSND - Trẻ em là những chủ nhân tương lai của đất nước, cũng là đối tượng cần được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo dục trong những điều kiện tốt nhất bởi gia đình, nhà trường và xã hội. Nhận định đó từ lâu đã trở thành chuẩn mực xã hội của mọi quốc gia, dân tộc cũng như toàn nhân loại. Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em, với quan điểm xem con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xem trẻ em là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1

TẠP CHÍ IN