Thứ Tư, 24/4/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

đại học lớn

  • Tăng cường đào tạo cán bộ, học viên tại các trường đại học lớn trên thế giới

    Trong những năm qua, thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Học viện CSND với vị trí là cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành Công an và định hướng trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia đã và đang đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo Cảnh sát. 

1

TẠP CHÍ IN