Thứ Bảy, 4/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

gia tăng

  • Một số vấn đề có liên quan đến sự gia tăng của tội phạm môi trường và giải pháp ngăn chặn

    Tạp chí CSND - Tội phạm môi trường ngày càng phát triển mạnh và càng tăng mức độ nguy hiểm đối với các quần thể động vật hoang dã và toàn bộ hệ sinh thái, sinh kế bền vững và nguồn doanh thu cho các quốc gia. Tội phạm môi trường là một phần quan trọng trong mạng lưới toàn cầu ngày càng lớn mạnh của các tội phạm môi trường có tổ chức xuyên quốc gia. Tội phạm môi trường cũng bao gồm tội phạm kinh tế trong ngành lâm nghiệp, khai thác và buôn bán vàng và khoáng sản trái phép, nuôi và đánh bắt cá trái phép, buôn trái phép các chất hóa học và chất thải nguy hiểm và đe dọa nguồn tài chính dưới hình thức sử dụng các nguồn lợi nhuận phi pháp có được từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên để hỗ trợ cho nhóm khủng bố và nhóm vũ trang phi nhà nước.

1

TẠP CHÍ IN