Thứ Năm, 21/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

dịch vụ cầm đồ

  • Tìm hiểu một số quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ

    Tạp chí CSND - Việc quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ là quy định rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với lý luận quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội và thực tiễn công tác quản lý dịch vụ kinh doanh cầm đồ trong giai đoạn hiện nay. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với dịch vụ kinh doanh cầm đồ sẽ có hiệu lực đủ mạnh nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành nghề này của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời, có tác dụng phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật.

1

TẠP CHÍ IN