Thứ Tư, 24/4/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

tệ nạn ma túy

  • Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy ở Việt Nam - Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất

    Trong những năm qua, tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy ở Việt Nam đã và đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, có chiều hướng gia tăng, phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và manh động... là một trong những nguyên nhân gây mất an ninh, trật tự, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Để đấu tranh với loại tội phạm, tệ nạn xã hội này, Bộ Công an đã thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những vướng mắc, bất cập cần phải  được nghiên cứu để hoàn thiện.

1

TẠP CHÍ IN