Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Nông thôn/Việt Nam/an ninh

  • Nông thôn Việt Nam hiện nay và sự cần thiết bố trí công an chính quy tại địa bàn nông thôn

    Tạp chí CSND - Nghiên cứu về nông thôn Việt Nam là đề tài lớn, trong khuôn một bài tham luận, sẽ không thể giải quyết được mọi vấn đề mà bài viết chỉ có mục đích phân tích, nhận diện những biến đổi tiêu cực của tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở nông thôn trong hơn 30 năm đổi mới, qua đó thấy được những nguy cơ thách thức đặt ra đối với an ninh, trật tự và sự cần thiết khách quan phải bố trí, tăng cường lực lượng Công an chính quy về nông thôn trong tình hình hiện nay.

1

TẠP CHÍ IN