Thứ Bảy, 23/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

chống ma túy/biên giới Bắc miền Trung/Việt Nam - Lào

  • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng, chống và kiểm soát ma tuý của Công an các tỉnh Bắc miền Trung có đường biên giới Việt Nam - Lào

    Tạp chí CSND - Trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại các tỉnh Bắc miền Trung có đường biên giới Việt Nam - Lào, bao gồm các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên (của Việt Nam) và Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Phong Sa Lỳ, Luông Pha Băng (của nước bạn Lào) có những diễn biến rất phức tạp, chiều hướng gia tăng. Bài viết đánh giá tình hình tội phạm ma túy và thực trạng quan hệ phối hợp trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại Công an các tỉnh Bắc miền Trung trong thời gian tới.

1

TẠP CHÍ IN