Thứ Sáu, 3/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

giám định ma túy

  • Những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp trong hoạt động giám định ma túy

    Trong những năm gần đây, tình hình buôn bán vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy trên thế giới cũng như ở nước ta diễn biến phức tạp. Đặc biệt, làn sóng gia tăng không ngừng của các chất hướng thần mới NPS đang diễn ra mạnh mẽ. Trong bài viết tác giả đã phân tích tình hình thực trạng NPS trên thế giới và ở Việt Nam. Đánh giá vai trò công tác giám định phục vụ cơ quan điều tra và phân tích những khó khăn, thách thức mà lực lượng KTHS đang phải đối mặt trước làn sóng NPS này. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp về ma túy trong tình hình mới.

1

TẠP CHÍ IN