Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

2015

  • Một số góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

    Tạp chí CSND - Sau khi Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ hai thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban tư pháp (UBTP) đã phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan tiến hành nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Luật. Đến nay, dự thảo Luật đã được rà soát toàn bộ và tiến hành sửa đổi, bổ sung 167 điều luật (Chính phủ trình sửa đổi 141 điều), so với dự thảo Luật Chính phủ trình thì Ủy ban tư pháp đề nghị bổ sung sửa đổi thêm 26 điều (trong đó giữ nguyên phương án Chính phủ trình của 35 điều; chỉnh lý lại các điều Chính phủ trình 106 điều và sửa đổi, bổ sung thêm 26 điều). 

  • 10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2015 do TTXVN bình chọn

    Đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp, Tăng trưởng GDP cao nhất trong 5 năm qua, Lần đầu tiên tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia "hai trong một"... Đó là những sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2015 do TTXVN bình chọn.

1

TẠP CHÍ IN