Thứ Hai, 24/2/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

133 năm ngày quốc tế Lao động

  • Chào mừng 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019)

    Tạp chí CSND - Ngày 1/5 là Ngày Quốc tế Lao động. Đây là ngày lễ tại nhiều quốc gia trên thế giới dành để tôn vinh người lao động và thắt chặt tình đoàn kết  của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới cùng các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tại Việt Nam, ngày 1/5 được coi là một trong những ngày lễ chính thức mang ý nghĩa trọng đại hàng năm của đất nước.

1

TẠP CHÍ IN