Thứ Ba, 22/5/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

cảnh sát nhân dân

 • Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam

  Tạp chí CSND - Cách đây 55 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố hai Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Từ đó, ngày 20/7 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Cùng với các lực lượng khác trong ngành Công an, lực lượng Cảnh sát nhân dân là lực lượng vũ trang ra đời từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong suốt chặng đường vẻ vang của mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc gắn bó máu thịt với nhân dân, đã lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, xứng đáng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”. 

 • Trao đổi về nghiên cứu khoa học cảnh sát của Học viện cảnh sát nhân dân trong tình hình hiện nay

  Tạp chí CSND - Ngày 27/7/2015 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4788/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện CSND, trong đó cho phép thành lập Viện Khoa học Cảnh sát, trên cơ sở Quyết định số 4788, ngày 20/8/2015 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 5059/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Khoa học Cảnh sát thuộc Học viện CSND. 

 • Những chiến sĩ Cảnh sát nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

  Tạp chí CSND - Là lực lượng trọng yếu của Đảng, Nhà nước, nhân dân, suốt hơn 70 năm qua, những chiến sĩ Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, không chỉ lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự mà còn thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; đẩy mạnh các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Những việc gì có lợi cho nhân dân thì phải hết sức làm, những việc gì có hại cho nhân dân thì phải hết sức tránh”.

 • Tạp chí CSND bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà từ thiện tại Yên Bái

  Tạp chí CSND - Thực hiện chương trình công tác năm học, sáng ngày 3/4/2016, Tạp chí CSND đã trao tặng nhà tình nghĩa, trao quà từ thiện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Đào Thịnh, Trấn Yên, Yên Bái. 

1

TẠP CHÍ IN