Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

trang phuc CAND

  • Một số quy định mới về trang phục của lực lượng Công an nhân dân

    Tạp chí CSND - Ngày 05/05/2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1625/QĐ-BCA về việc triển khai thi hành Nghị định số 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng CAND. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND và Công an các đơn vị, địa phương triển khai thi hành các quy định về trang phục xuân hè mới kể từ ngày 6/6/2016 và trang phục thu đông mới từ ngày 1/11/2016.

1

TẠP CHÍ IN