Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

cứu hộ cứu nạn

  • Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo chức năng của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

    Bắc Ninh là tỉnh có nhiều Khu công nghiệp tập trung nhất cả nước, tốc độ tăng trưởng mạnh. Song ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất và người dân chưa cao, dẫn đến cháy, nổ gây tai nạn thiệt hại người và tài sản. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tác giả đã đưa ra những giải pháp khắc phục, trong đó, chú trọng tới giải pháp quy hoạch tổng thể, công tác thẩm duyệt đối với các dự án mới và các dự án cải tạo. Chủ động phối hợp giám sát, kiểm tra quá trình thi công bảo đảm đủ, đúng các quy định; phối hợp chặt chẽ của tất cả các chủ thể có liên quan và thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó lực lượng Cảnh sát PC&CC phải là lực lượng chủ công, nòng cốt.

1

TẠP CHÍ IN