Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

thực phẩm bẩn; an toàn thực phẩm

  • Thực phẩm bẩn - Mối hiểm họa khôn lường

    Tạp chí CSND - Đất nước đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa; hiện đại hóa, kinh tế phát triển, nhu cầu của người dân ngày càng cao. Con người không chỉ có nhu cầu ăn no, mặc ấm nữa mà đang phấn đấu để ăn ngon, mặc đẹp. Tuy nhiên, hiện nay thực phẩm bẩn đang là mối hiểm họa đối với người tiêu dùng, nhưng làm thế nào để phân định và xử lý hiệu quả vấn đề thật - giả, sạch - bẩn là một bài toán vô cùng nan giải. 

1

TẠP CHÍ IN