Thứ Bảy, 27/2/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Phạm Tiến Đạt

  • Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra tại Học viện Cảnh sát nhân dân

    Tạp chí CSND - Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các bậc học, hệ học, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã đề ra một số giải pháp đột phá, trong đó, có giải pháp quan trọng về tiếp tục đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan. Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và xã hội.

  • Một số trao đổi nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phòng thực hành máy tính tại Học viện Cảnh sát nhân dân

    Tạp chí CSND - Phòng thực hành máy tính là môi trường lý tưởng để giảng viên và học viên trao đổi, học tập và nâng cao kiến thức hiệu quả. Tuy nhiên, tại Học viện CSND, thực tế việc quản lý, sử dụng trang thiết bị trong các phòng máy hiện nay đang cho thấy một số khó khăn, gây ảnh hưởng đến cơ sở vật chất chung của nhà trường và tác động không nhỏ đến hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo. Đây cũng là thực trạng chung tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong cả nước hiện nay. Tạp chí CSND xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của 2 tác giả Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Trung Hiếu - Bộ môn Toán - Tin, Học viện CSND về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng phòng thực hành máy tính.

1

TẠP CHÍ IN