Thứ Bảy, 23/2/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

Quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

  • Công tác quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, góp phần phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

    Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1.538 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), trong đó có 388 cơ sở lưu trú, 355 cơ sở kinh doanh karaoke,  314 cơ sở cầm đồ, 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, 16 cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ, 96 cơ sở in; 325 cơ sở kinh doanh gas, 04 cơ sở sản xuất con dấu; 09 cơ sở kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Hàng năm cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT tăng từ 50 đến 100 cơ sở, chủ yếu là các ngành, nghề kinh doanh lưu trú, karaoke, cầm đồ…

1

TẠP CHÍ IN