Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

công tác vận động quần chúng

  • Công tác vận đồng quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong vùng dân tộc thiểu số

    Tạp chí CSND - Vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT là một biện pháp công tác cơ bản của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSGT nói riêng. Để thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng là người dân tộc thiểu số tham gia bảo đảm TTATGT trong vùng dân tộc thiểu số, thời gian tới lực lượng CSGT cần tập trung vào các nhiệm vụ sau: phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giáo dục; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban ATGT Quốc gia về bảo đảm TTATGT, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo đảm TTATGT trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số…  

  • Một số kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tư an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vỉnh Phúc

    Tạp chí CSND - Trong những năm gần đây, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Trước tình hình đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự quan tâm đúng mức về nhân sự, chế độ và điều kiện làm việc cho lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, động viên và phát huy được lòng nhiệt tình và trách nhiệm của đông đảo quần chúng nhân dân.

1

TẠP CHÍ IN