Thứ Tư, 8/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  • Một số kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tư an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Vỉnh Phúc

    Tạp chí CSND - Trong những năm gần đây, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng, công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Trước tình hình đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có sự quan tâm đúng mức về nhân sự, chế độ và điều kiện làm việc cho lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, động viên và phát huy được lòng nhiệt tình và trách nhiệm của đông đảo quần chúng nhân dân.

1

TẠP CHÍ IN