Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Vận động quần chúng

 • Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân - Yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

  Tạp chí CSND - Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cấu thành bộ phận hết sức quan trọng trong nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Từ xa xưa, cha ông ta đã nêu quan điểm “dân vi bản” (Dân vi bang bản, bản cố bang ninh, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh) nghĩa là dân là gốc, là nền tảng của xã tắc, quyết định sự hưng vong của chế độ. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta suốt 4000 năm lịch sử đã minh chứng chân lý đó. Bất cứ lúc nào sức mạnh của nhân dân được phát huy, thì đất nước vững mạnh, phát triển, ngược lại khi nào lòng dân ai oán, bức xúc, thiếu niềm tin vào chính thể, thậm chí thiếu niềm tin vào các cơ quan quyền lực thì đất nước sẽ suy yếu và lâm nguy. Nhận thức rõ chân lý “đẩy thuyền đi là dân, mà lật thuyền cũng là dân”; trung thành và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; phát huy những giá trị cao đẹp tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định, đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng. Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định sự thắng lợi.

 • Lịch sử công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân - Những bài học kinh nghiệm

  Tạp chí CSND - Vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) là một trong những biện pháp công tác thường xuyên, quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ngay từ khi mới thành lập, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã luôn chú trọng công tác dân vận, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT. Kinh nghiệm dân vận của các thế hệ CAND trong lịch sử hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành đã trở thành những bài học vô giá trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội giai đoạn hiện nay.

 • Vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự địa bàn ven biển tại thành phố Đà Nẵng

  Tạp chí CSND - Đà Nẵng được biết đến như thành phố cảng lớn nhất miền Trung Việt Nam, cửa ngõ phía đông của hành lang kinh tế Đông - Tây với đường bờ biển dài 92km, địa hình đa dạng và phức tạp. Địa hình thành phố Đà Nẵng có cả đồng bằng, trung du, miền núi; chiếm phần lớn diện tích là đồi núi và ở độ cao 700 - 1.500m; độ dốc lớn (74%); là nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn và phần lớn nằm bên cạnh bờ biển. Đặc biệt, Đà Nẵng là địa phương giàu tiềm năng phát triển kinh tế, là nơi tập trung nhiều cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, quân sự, đất ở và các khu chức năng khác. Với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố du lịch mang tầm quốc tế, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn 05 năm (2016 - 2020). Việc tập trung phát triển ngành du lịch kéo theo nhiều hệ lụy về vấn đề bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn ven biển này do lượng người tập trung đến du lịch, nghỉ dưỡng đông, phức tạp về trật tự công cộng và tệ nạn xã hội. Hơn thế, đặc điểm địa hình đa dạng cũng gây ra không ít khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng Công an.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và ý nghĩa thực tiễn trong hoạt động bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Cảnh sát nhân dân

  Tạp chí CSND - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công tác dân vận, công tác quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Người khẳng định: “Dân là quý nhất, quan trọng hơn hết”; “dân là gốc của nước”; “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết toàn dân”, sức mạnh của quần chúng nhân dân là vô địch. Chính vì vậy, phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng là một vấn đề có tính thời đại nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cách mạng. Đây cũng là một bài học có ý nghĩa thực tiễn vô cùng quan trọng trong hoạt động bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND).

 • Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Những bài học kinh nghiệm (1954 - 1975)

  Tạp chí CSND - Vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự là một trong những biện pháp công tác thường xuyên, quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ngay từ khi mới thành lập, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã luôn chú trọng làm công tác dân vận, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Kinh nghiệm dân vận của các thế hệ CAND trong kháng chiến chống Pháp, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) đã trở thành những bài học vô giá trong việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự giai đoạn hiện nay. 

1

TẠP CHÍ IN