Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

chống tội phạm

 • Hội thảo khoa học “20 năm Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm”

  Tạp chí CSND - Ngày 21/5/2019, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) phối hợp với Tiểu ban lý luận và trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “20 năm Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm” dưới sự chủ trì của đ/c Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên - Phó Giám đốc Học viện.

 • Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức tập huấn tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm cho cán bộ, học viên của Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

  Tạp chí CSND - Từ ngày 18/3 - 29/3/2019, Học viện CSND tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế” cho đoàn cán bộ, giảng viên của Học viện Cảnh sát hoàng gia (CSHG) Thái Lan.

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện báo động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội

  Tạp chí CSND - Trong những năm qua, bên cạnh việc tăng cường các chính sách phát triển kinh tế đất nước, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, văn hóa xã hội và đời sống nhân dân được nâng cao về mọi mặt thì nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn do mặt trái nền kinh tế thị trường, trong đó có sự diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm. Nhiều loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có sử dụng công nghệ cao, tội phạm trộm cắp tài sản, phá hoại các công trình công cộng… diễn biến hết sức phức tạp, với nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động mới tinh vi, xảo quyệt và có phần manh động, nguy hiểm hơn.

 • Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân - Yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

  Tạp chí CSND - Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cấu thành bộ phận hết sức quan trọng trong nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Từ xa xưa, cha ông ta đã nêu quan điểm “dân vi bản” (Dân vi bang bản, bản cố bang ninh, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh) nghĩa là dân là gốc, là nền tảng của xã tắc, quyết định sự hưng vong của chế độ. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta suốt 4000 năm lịch sử đã minh chứng chân lý đó. Bất cứ lúc nào sức mạnh của nhân dân được phát huy, thì đất nước vững mạnh, phát triển, ngược lại khi nào lòng dân ai oán, bức xúc, thiếu niềm tin vào chính thể, thậm chí thiếu niềm tin vào các cơ quan quyền lực thì đất nước sẽ suy yếu và lâm nguy. Nhận thức rõ chân lý “đẩy thuyền đi là dân, mà lật thuyền cũng là dân”; trung thành và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; phát huy những giá trị cao đẹp tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định, đại đoàn kết dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng. Trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân là nhân tố quyết định sự thắng lợi.

 • Tọa đàm khoa học “Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của Công an tỉnh Vĩnh Phúc”

  Tạp chí CSND - Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND); Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 23/12/2016, Tạp chí Cảnh sát nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của Công an tỉnh Vĩnh Phúc”.

1

TẠP CHÍ IN