Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

Giáo trình

  • Học viện CSND tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học giai đoạn 2010 - 2016

    Tạp chí CSND - Ngày 17/01/2017, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được trong thời gian từ 2010 đến 2016 và đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học của Học viện thời gian tới. Tới dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Thiếu tướng GS, TS. Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện.

1

TẠP CHÍ IN