Thứ Năm, 17/1/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

  • Ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

    Tạp chí CSND - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; vì nhân dân phục vụ, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Người đã để lại cho lực lượng CAND nhiều di huấn quý báu. Cách đây 69 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Cho đến nay, Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mệnh vẫn có sức lan tỏa đặc biệt, luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

1

TẠP CHÍ IN