Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

chống Mỹ cứu nước

  • Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Những bài học kinh nghiệm (1954 - 1975)

    Tạp chí CSND - Vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự là một trong những biện pháp công tác thường xuyên, quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ngay từ khi mới thành lập, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng CAND đã luôn chú trọng làm công tác dân vận, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Kinh nghiệm dân vận của các thế hệ CAND trong kháng chiến chống Pháp, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) đã trở thành những bài học vô giá trong việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự giai đoạn hiện nay. 

1

TẠP CHÍ IN