Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

26/3

  • Lịch sử tên gọi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

    Tạp chí CSND - Trải qua 86 lịch sử, mỗi chặng đường phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đều gắn với lịch sử phát triển của dân tộc với những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ khác nhau. Trong mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi.

1

TẠP CHÍ IN