Thứ Hai, 25/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com

Luật Trẻ em 2016

  • Xâm hại tình dục trẻ em và một số giải pháp phòng ngừa

    Tạp chí CSND - Thời gian qua, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp, nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm, sinh lý cho nạn nhân, tạo bức xúc trong nhân dân. Nhằm hạn chế đến mức tối đa hậu quả của loại tội phạm này, cần có cách nhìn cụ thể về loại tội phạm này, từ đó áp dụng các biện pháp cần thiết, góp phần tạo hiệu quả phòng ngừa.

1

TẠP CHÍ IN