Thứ Hai, 24/2/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

báo chí

  • Báo chí Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo nhạy bén, chính xác, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

    Tạp chí CSND - Báo chí Công an nhân dân là cơ quan ngôn luận của lực lượng Công an nhân dân. Trong những năm qua, báo chí Công an nhân dân luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung tin bài, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước; thông tin chính xác về các sự kiện an ninh, trật tự nhằm định hướng dư luận xã hội.

  • Tự hào những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng – Hội báo toàn quốc 2017

    Tạp chí CSND - Trong bài phát biểu tại triển lãm hội họa năm 1951, Bác Hồ từng nói: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam tháng 9/1962, Người cũng khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của họ”. Xã hội càng phát triển thì báo chí càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống hằng ngày của mỗi quốc gia, dân tộc. Đó vừa là niềm vinh dự lớn, vừa đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm nặng nề đối với những người làm báo.

1

TẠP CHÍ IN